label_infomation2
 26-27 กันยายน 2559 1click
 ทางศูนย์วิจัยและเทคโนโลยียางร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพ ชั้น 2
 - ใบสมัครสอบเพื่อรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ 
-  ประชาสัมพันธ์การประเมินเพื่อรับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
line
 ผลงานวิจัย "ยางล้อตันรถโฟล์กลิฟท์ประหยัดพลังงาน" จากศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง
มหาวิทยาลัยมหิดลออกอากาศในรายการสู่อนาคต ตอน "นวัตกรรมสร้างชาติอย่างยั่งยืน"

line

label-conference2

การประชุมวิชาการ/นิทรรศการยางในประเทศ

msat2016

การประชุมวิชาการ/นิทรรศการยางต่างประเทศ

irc2016
<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>
line
label_news_tech2
17feb2016
25nov2015-2
25nov2015
enovik2
endurica
label-news2
19feb2016
13jan2016-2
9nov2015
2nov2015
16sep2015