วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง: วารสารเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย 
     
    ขอระงับการสมัครสมาชิกวารสารปีที่ 7 (ปี 2556) เนื่องจากทางศูนย์ฯ จะมีการปรับปรุงรุปแบบและเนื้อหาวารสาร ส่วนวารสารฯ ฉบับย้อนหลัง ยังมีการจำหน่ายตามปกติ
   
   
   
สามารถคลิกดูตัวอย่างเนื้อหาได้ภายในเล่ม
     
   
** วารสารตั้งแต่ปีที่ 6 เป็นต้นไป ฉบับตีพิมพ์เนื่อในพิมพ์ 1 สี **